Sony ZV-E10 Body (Kit Box) White

₽55,490 В наличии

Sony ZV-E10 Body White

₽55,490 В наличии

Sony ZV-E10 Body (Kit Box) Black

₽53,790 В наличии

Sony ZV-E10 Body Black

₽53,690 В наличии

Sony ECH-CH60 Pro Shortgun Microphone

₽18,890 В наличии

Sony HVL-F20M Flash Light

₽10,290 В наличии

Sony HVL-LEIR1 Battery Video IR Light

₽13,590 В наличии

Sony HVL-F45RM Wireless Radio Flash

₽26,790 В наличии

Sony VFA-49R1 Filter Adaptor

₽4,790 В наличии

Sony Multi Interface Shoe Adaptor

₽2,990 В наличии

Sony A7R Mark IVA Body

₽228,390 В наличии

Sony NP-BJ1 Battery

₽5,090 В наличии